Over de coöperatie WeHelpen

WeHelpen is een coöperatie en opgericht door onder andere CZ, PGGM, Rabobank, BureauVijftig, The Caretakers en VitaValley. Zij stimuleren het bieden van hulp en het helpen van elkaar via de website www.wehelpen.nl. Andere coöperatieleden zijn: 
  • Gemeenten, zoals Groningen, Dordrecht, Tilburg, Kollumerland, Best en Heerlen.
  • Maatschappelijke organisaties, zoals Actiz, Hulst voor Elkaar, ContourdeTwern, Humanitas en de Lumens groep.
  • Ambassadeurleden, zoals KBO, MEE Nederland en Stichting Present.

Wil je weten wie nog meer mede-eigenaar van WeHelpen zijn? Kijk dan op http://cooperatiewehelpen.nl/over-ons/waariswehelpen/overzicht-leden/

Hoe groter de coöperatie wordt, hoe groter de sociale impact, de communicatie- en distributiekracht. Door samen te werken en investeringen te delen, creëren we een krachtige infrastructuur, waarmee we bijdragen aan een samenleving waarin elkaar helpen vanzelfsprekend is.

www.cooperatiewehelpen.nl
Voor meer informatie over de coöperatie en de rol die je in de coöperatie kunt spelen, bezoek je onze coöperatiewebsite. Hier vind je nieuwsberichten, evenementen en activiteiten, informatie hoe je kunt bijdragen aan de landelijke beweging WeHelpen en wie jou daarbij kunnen helpen door het delen van kennis en ervaringen. 

 

Film: Zo Gemakkelijk Help Je Mee
Zo gemakkelijk help je mee!