Met WeHelpen Kampen kun je hulp vragen en hulp aanbieden. Ook kun je samen met bekenden zorgen voor een hulpnetwerk voor een ander. Op WeHelpen Kampen vind je hulpvragers en mensen die hulp aanbieden. Zelf kun je makkelijk een account aanmaken en meehelpen. Lukt dat niet, mail dan naar kampen@wehelpen.nl en wij proberen je op weg te (laten) helpen!
Het is goed om je te realiseren dat de kans van slagen vele malen groter is als je zelf actief mensen benadert, zodat er een 'match' tot stand kan komen!

Met WeHelpen Kampen help je mee. WeHelpen Kampen is gratis en voor iedereen.

WeHelpen Kampen wil helpen vanzelfsprekend maken!

WeHelpen Kampen maakt het makkelijk om hulp te vragen, aan te bieden en te organiseren. Hiermee willen we 'elkaar helpen' weer vanzelfsprekend maken en mensen motiveren om mee te helpen.

Je kunt ons ook via Facebook vinden, via: https://www.facebook.com/WeHelpenKampen/

HUISREGELS: ZO HOUDEN WE HET LEUK EN VEILIG

Wehelpenkampen.nl is voor iedereen toegankelijk. Wehelpenkampen.nl is een sociaal platform en nadrukkelijke niet bedoeld voor commerciële doeleinden. We gaan er vanuit dat iedereen die dit platform gebruikt netjes en met respect met elkaar omgaat.

We vragen je dan ook  om je aan onderstaande huisregels te houden:

• Plaats alleen activiteiten, vacatures en oproepen en hulpvragen die geen commerciële doelstelling hebben.
• Reageer alleen op hulpvragen als je geen commerciële doelstelling hebt.
• Plaats en verstrek alleen informatie die je ook in het openbaar zou geven.
• Verstrek privégegevens alleen wanneer je persoonlijk contact hebt gehad en de ander vertrouwt. Laat desnoods iemand meekijken, bijv. een mantelzorger of een professional waar je contact mee hebt.
• Lees je iets dat je niet vertrouwt of dat niet op Wehelpenkampen.nl thuishoort, meld dit dan via kampen@wehelpen.nl

Uiteraard zijn jouw gegevens veilig bij ons. Daarnaast is Wehelpenkampen.nl bereikbaar en bereid om je vragen te beantwoorden over de werking van wehelpenkampen.nl.

 

 

 

 

Maak een account aan Meer uitleg

Film: Zo Gemakkelijk Help Je Mee
Zo gemakkelijk help je mee!