In september 2015 is een enthousiast team van professionals en vrijwilligers in de gemeente Kampen gestart als ‘aanjaagteam’ voor WeHelpen.nl/Kampen, de sociale marktplaats voor het bijeen brengen van hulpvraag en -aanbod.  

In de afgelopen 4 jaar is er door het team en de medewerkers van Welzijn Kampen veel gedaan aan de promotie van de website en vonden veel inwoners hun hulpvraag of aanbod ingevuld.

Ter ondersteuning van de activiteiten van het aanjaagteam heeft de gemeente Kampen het lidmaatschapsgeld van de coöperatie We Helpen steeds beschikbaar gesteld.

Per 1 januari 2020 wordt deze bijdrage stopgezet en zal onze plaatselijke wehelpenkampen.nl pagina opgaan in de landelijke WeHelpen website.

Voor informatie of ondersteuning bij o.a. het gebruik van WeHelpen kunt u, ook na 1 januari 2020, tijdens openingstijden terecht bij de Vrijwilligerscentrale via vck@welzijnkampen.nl of stuur een bericht aan servicedesk@wehelpen.nl