Misschien nog niet bekend bij iedereen, maar als je via Wehelpenkampen.nl je hulpaanbod daadwerkelijk in gaat zetten ben je als vrijwilliger bezig. In Kampen is er een verzekering voor vrijwilligers, mantelzorgers en stagiairs. Dit houdt in dat je bij schade een beroep kunt doen op deze 'vangnet' verzekering, in situaties waarin je eigen verzekering of de verzekering van de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet, geen dekking biedt.  

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen via kampen@wehelpen.nl of via Margriet Last, coach van Wehelpenkampen.nl. Telefoon 038-33 25 550